Endometriosi

Campanya de sensibilització realitzada per visibilitzar el patiment que ocasiona l’endometriosi a les dones que pateixen aquesta malaltia, que sovint està infradiagnosticada.

El vídeo es basa en els testimonis de 5 dones reconegudes en els àmbits cultural i periodístic: Lyona Ivanova, Beth Rodergas, Cristina Puig, Estel Solé i Alba Ventura. Totes elles construeixen un relat sobre l’experiència de viure amb aquesta malaltia i posen de manifest la importància del diagnòstic i el tractament.

Aquesta campanya va ser difosa per les xarxes socials del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Client: Batabat, Generalitat de Catalunya

Canals de difusió principal: Youtube

Gènere: testimonials