Els serveis socials al teu costat

La pandèmia de la COVID19 no només va ser una crisi sanitària, sinó també una crisi social. En aquest sentit, el col·lectiu dels treballadors i treballadores socials van jugar un paper clau en minimitzar l’impacte d’aquesta crisi, però la seva feina no sempre va ser prou visibilitzada ni reconeguda.

A través de 4 històries reals, mostrem diferents aspectes de la feina que es realitza des dels serveis socials. Combinem una aproximació documental amb un tractament de ficció per crear històries humanes que ens permetin conèixer la part menys coneguda de la feina dels serveis socials.

Aquesta campanya es completa amb una peça en la que combinem les imatges de les 4 històries, amb una locució basada en el text d’una carta real enviada per una usuària dels serveis socials.

La campanya es va difondre a les diferents xarxes socials de l’Ajuntament, on va aconseguir més de 40.000 visionats, el 100% dels quals van ser orgànics.

Client: Ajuntament de Barcelona

Canals de difusió principal: Youtube, Instagram, Twitter, Facebook

Canals de difusió secundaris: Newsletter interna de l’Àrea de Drets Socials

Gènere: microdocumental